HOE EXPORTEREN?

Exporteren; De verkoop van een in een land geproduceerd goed aan het buitenland in ruil voor vreemde valuta. voor de realisatie van exporttransacties moet eerst een product in het midden worden verkocht, nadat de rechtspersoon of natuurlijke persoon die inwoner is en het belastingnummer in de Republiek Turkije om deze bewerking uit te voeren (het is voldoende T. C. identificatienummer van natuurlijke personen) is vereist. Als het voor de eerste keer moet worden geëxporteerd; Het is noodzakelijk om te registreren bij de Douane en de Exporteurs Unie, alle onderstaande documenten zijn vereist voor registratie:

Handtekening circulaire (voor rechtspersonen), handtekeningverklaring (voor echte personen),
Certificaat van activiteit (voor juridische entiteiten),
Handelsregister gazette (voor rechtspersonen),
Belastingaansprakelijkheidsbrief (voor rechtspersonen),
Volmacht (in geval van transactie via vertegenwoordiging),
Identiteitskopie van de autoriteiten.

Volgens de bovenvermelde algemene praktijken die van toepassing zijn op alle producten, worden andere transacties (uitgifte van facturen, betaling van de vergoeding van de exporteursunie bepaald op basis van het factuurbedrag, opstellen van een circulatiedocument, enz.) Uitgevoerd in het kader van de wetgeving waaraan de uit te voeren goederen zijn onderworpen.